четверг, 31 марта 2011 г.

Diktatorun səhvi...

Hakimiyyət növbəti dəfə Konstıtusiyanın 49 cu maddəsini və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu pozaraq 2 Aprel mitinqin keçirilməsinə qadağa qoydu.

Açığı mənim hakimiyyətin 2Aprel mitinqinə icazə verəcəyinə az da olsa ümidim var idi. Onlar 12 Mart mitinqinin nəticələrindən,cəmiyyətdəki əhvali-ruhiyyədən, 2 Aprel mitinqinə fərqli hazırlıqlardan,bu mitinqə cəmiyyətdə olan görünməmiş maraqdan nəticə çıxarmalı idilər.Lakin hakimiyyət nəinki qeyd etdiklərimi, hətta ərəb dünyasındakı təbəddülatları,beynəlxalq birliyin Azərbaycanda fundamental insan hüquqlarının təmin edilməməsi ilə bağlı birmənalı mövqeyini də nəzərə almadı.

Hakimiyyət son aylarda dünyanın və Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişdiyini,indi fərqli siyasət yeritməyin zəruriliyini,bu cür davranışla öz sonunu yaxınlaşdırdiğını başa düşmədi.


Hakimiyyət növbəti (bəlkə də sonuncu) dəfə cəmiyyətlə hesablaşmadı.Bununla da xoşluqla siyasi islahatlara getməyəcəyini bir daha bəyan etdi.

Hakimiyyət İctimai Palatanın təyin etdiyi 2 Aprel mitinqinə icazə verməməklə Konstitusiya və qanunları pozmaqla yanaşı,həm də ciddi səhvə yol verdi... Bu səhvin bədəlini ödəyəcək!

вторник, 14 декабря 2010 г.

YENİ ƏSRİN YENİ ƏSƏRİ.

Hətta 80 ci, 90 cı illırin əbiyyatı da 60 illərin ədəbiyyatı sayılırdı və ya onun təsiri altında idi.Haqlı olaraq 60 cı illər Azərbaycan ədəbiyyatı Xruşşovun "ottepel"(mülayimləşmə) dövrünün böyük bir hadisəsi kimi dəyərləndirilir.Ancaq nəhayət bu dövr bitməli, yeni dövr başlamalı idi.

Məncə bu dövr başladı.Əli Əkbərin "Amneziya" romanı ilə.

Müəllif romanı "Artuş və Zaurun" müəlifindən deyə təqdim edir. Məncə "Amneziya" hər mənada daha üstün əsərdi.
İstedadlı müəllif tərəfindən qələmə alınan roman oxunaqlığı,bədii cəlbediciliyiı,bir sıra bədii priyomların tədbiq edilməsi baxımından orjinallığı ilə fərqlənir.

Siyasi konyukturadan uzaq,cəmiyyətimizin problemlərini çılpaqlığı ilə,olduğu kimi bəzən abırsız,heç bir bəzək düzəksiz əks olunduğu romanın əsas məziyyətlərindən biri də odur ki,100 il sonra bu əsəri oxuyanlar bu gün bizim necə,hansı istək və arzularla,hansı problemlərlə yaşadığımız barədə aydın və dolğun məlumat ala biləcəklər.

"Amneziya"romanının mənimçün yəqin ki, həmçinin mənsub olduğum nəslin nümayəndələri,bizim düşüncəmizdə olan bir çoxları üçün bir əhəmiyyəti də ondadır ki,indiki yeni nəslin nə düşündüyü,nə istədiyi, nə üçün istəgiyi haqda aydın təsəvvür yaradır.

Bir şoxlarının hətta,qocaman intellektual sayılan Lütfizadehin "Azərbaycana demokratiya lazımdırmı?"sualı cahillərə məxsus yersiz sual kimi səslənir.
Çünki bu əsərdə diqtə olunan ümumi dünyagörüşü qəbul edənlər üçün demokratiya,azad insan,azad cəmiyyət həyati zərurətdi.

Davamı olacaq.
.

суббота, 4 декабря 2010 г.

Təvazökarların iddiası.

Müsavat Azərbaycanın ən qədim siyasi partiyasıdır. Ondan əvvəl "Difai"və s.partiyalar elan olunsa da Müsavat uzunömürlülüyü,əhmiyyəti ilə tariximizin ən qocaman və ən vacib siyasi institutlarından biri adına şəriksiz sahibdir.

Rusiya inqilablarından sonra güçlənmişdi,xüsusilə 1919- 20 ci illərə nəinki Azərbaycanın hətta bütün Qafqazın ən nüfuzlu siyasi partiyası idi.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasıMüsavatın siyasi fəaliyyəti nəticəsində mümkün oldu.

Sovet Rusiyasının Azərbaycanı işğalından sonra Müsavatın qeyri leqal elan edilməsi,bu partiyanın üzvlərinin ölkədən çıxarılması,həbs edilməsi.öldürülməsi partiyanı xeyli zəiflətdi.
...Və 1991 ci ildə Rəsulzadənin silahdaşları bu partiyanı bir əmanət kimi qoruyub bizə təhvil verərkən Müsavat faktiki olaraq bir mühacirət dərnəyi səviyyəsində idi.
Biz Müsavatı İsa Qəmbərin rəhbərliyi altında yenidən ümummilli təşkilata çevirdik.
Biz bu təşkilatın yaradıcılarının ideolojisinin yenidən ümummilli ideologiyaya çevrilməsinə nail olduq.
Biz 2000 ci il parlament,2003 cü il przident seçkilərində qalib gəldik.
Müsavat keçirilən bütün son seşkilərdə səsləri saxtakarlıqla artırılan hakim partiya istisna olmaqla yenə də ən çox səs toplayan partiyadır.

Bu gün Müsavata hansı qərarların,nə vaxt,hansı redaktədə qəbul edilməsini kənardan diktə etmək,Müsavata gah strategiya,gah Başqan,gah a digər rəhbərlik edəcək şəxslərin transfer edrilməsi təkliflərini irəli sürənlərə bildirmək istəyirəm ki,ən ciddi təziqlərə baxmayaraq ölkənin ən nüfuzlu,bütövlüyünü,simasını qoruyub saxlayan partiyasını yaratmağı bacaranlar, partiya hıyatı üçün əsasən cari olan belə məsələlələr barədə də ən düzgün qərarları özləri qəbul edə biləcəklər.

Belə qərarlar Müsavat partiyasının hər cür sınaqlardan üzüağ çıxmış rəhbərliyi və partiya həyatında gündəlik iştirak edən,daim təqib olunan,təvazökarlıqdan nəinki deputatlığa,MSK üzvlüyünə, hətta partiyanın ali və orta rəhbər strukturlarına belə namizədliyini irəli sürməyən minlərlə fədakar üzvü tərəfindən qəbul olunacaq.

Arzu etsələr müxalifət partiyalarina onların güclənməsi üçün təşkilatçılar,seşki mütəxəssisləri, təşkilatlatların istənilən strukturlarına rəhbərlik eəcək çəxslər transfer etmək məsələsini müzakirə edə bilərik.